Wij slachten nog steeds zonder verdoving

Sinds de invoering van het Vlaamse verbod op onverdoofd slachten in 2018, krijgen we veel vragen van ongeruste klanten. Hoe gaat Karim Supermarkt om met deze nieuwe wetgeving?

Wij hechten enorm veel belang aan betrouwbaar halal vlees. Wij doen er alles aan om u vlees aan te bieden dat volledig beantwoordt aan de richtlijnen van de islamitische traditie. Halal & Tayibba, twee kernwoorden waarop wij onze zaak hebben gebouwd.

De nieuwe wet zat er al een tijdje aan te komen. Daarom hebben we in de zomer van 2018 het initiatief genomen om ons anders te organiseren. Onze lammeren worden gekocht en geslacht in Nederland, waar de wetgeving toestaat om halal te slachten.

Bij onze Noorderburen mag er nog steeds onbedwelmd geslacht worden in erkende slachthuizen. Dit op voorwaarde dat het slachten gebeurt onder toezicht van een veearts, een gediplomeerd slachter en het gebruik van gepast materiaal waardoor het lijden van het dier tot een minimum wordt beperkt. Meer info vindt u hier

Voor runderen is er voorlopig nog geen Vlaams totaalverbod op onverdoofd slachten. Toch zijn we proactief bezig met het zoeken van alternatieven om voorbereid te zijn tegen dat een eventuele wetgeving in het leven wordt geroepen. Ook dan houden jullie op de hoogte van wat onze maatregelen zijn.

Met vredige groeten

Wa alaikoem salam warahmatoellahi wabaraktoe

Karim